All posts tagged: kvalitetnije učenje

Zašto je dramska sekcija bitna za svaku obrazovanu instituciju?

Dramska sekcija predstavlja organizovanu grupu učenika koja se bavi različitim aspektima glume, režije i produkcije pozorišnih predstava. Ova aktivnost ima širok spektar koristi za učenike i obrazovne institucije. Ovo su samo neki od razloga zašto je dramska sekcija bitna. Bitnost dramske sekcije leži u njenom sposobnosti da podstiče kreativnost, razvija veštine komunikacije i izražavanja, jača samopouzdanje, te promoviše timski rad i povezivanje među učenicima. Kroz aktivnosti poput glumačkih vežbi, proba predstava i produkcije, učenici stiču dragoceno iskustvo koje im pomaže u ličnom i profesionalnom razvoju. Zato je Omladina tu da vam pokaže značaj ove sekcije i kako ona može uticati na razvoj deteta i odraslih!

adminZašto je dramska sekcija bitna za svaku obrazovanu instituciju?
read more

Kako privatni časovi mogu pomoći u savladavanju srednjoškolskog gradiva

U današnjem obrazovnom okruženju, gde su učionice prepune i nastavnici suočeni sa ograničenim vremenom, srednjoškolci često pronalaze izazove u savladavanju obimnog školskog gradiva. Ova situacija može rezultirati nedostatkom individualne pažnje prema svakom učeniku, što može uticati na njihov akademski uspeh i samopouzdanje. Upravo u takvim situacijama, privatni časovi postaju ključni resurs za podršku u učenju. Omogućavajući personalizovan pristup i fokus na individualne potrebe, privatni časovi pružaju jedinstvenu priliku za učenike da prevaziđu izazove, razumeju gradivo na dublji način i postignu akademski uspeh. Danas vam omladina otkriva kako privatni časovi mogu pomoći u savladavanju srednjoškolskog gradiva i postizanju željenih rezultata.

Kako privatni časovi mogu pomoći u savladavanju srednjoškolskog gradiva?

Privatni časovi su dragocen resurs u procesu učenja iz više razloga. Prvo, omogućavaju personalizovani pristup, što znači da nastavnik može prilagoditi nastavni plan i metodologiju učenja svakom individualnom učeniku. Ova personalizacija je ključna jer svaki učenik ima jedinstvene potrebe, stilove učenja i tempiranje. Takođe, fleksibilnost u terminima i ritmu učenja omogućava učenicima da prilagode svoj raspored u skladu sa svojim obavezama i potrebama. Ovo je posebno korisno za učenike koji se bave dodatnim aktivnostima ili imaju zahtevne rasporede. Kroz privatne časove, učenici imaju priliku da uče u udobnosti sopstvenog doma ili na drugom mestu koje im odgovara. To dodatno olakšava proces učenja i omogućava im da se fokusiraju na gradivo bez ometanja čak i kada je u pitanju vanderdno školovanje u Srbiji. 

Privatni cas

Privatni časovi nose sa sobom više mogićnosti u odnosu na obične školske časove i daju deci mogućnost da postave više pitanja i nauče mnogo više!

Individualna pažnja i fokus

U školskim učionicama, nastavnici često nemaju dovoljno vremena da pruže dovoljno pažnje svakom učeniku. Međutim, privatni časovi omogućavaju potpunu posvećenost i fokusiranje na potrebe konkretnog učenika. Ova individualna pažnja omogućava učenicima da postave pitanja, izraze svoje nedoumice i dobiju odgovore na njih na način koji odgovara njihovom tempu i načinu učenja. Takođe, fokus na individualne potrebe omogućava nastavnicima da prate napredak učenika i da prilagode nastavu u skladu sa njihovim potrebama, što može značajno poboljšati razumevanje gradiva i efikasnost učenja. Jednako, treba istražiti prednosti i mane provatnih škola u Srbiji.

Prilagođeni planovi učenja

Jedna od ključnih prednosti privatnih časova je prilagodljivost učenja. Dok se u školi moramo pridržavati unapred definisanog rasporeda i nastavnog plana, privatni časovi omogućavaju da se učenje prilagodi individualnim potrebama učenika. Nastavnici mogu kreirati planove učenja koji su prilagođeni nivou znanja, interesima i tempu učenika. Ovo omogućava efikasnije učenje, jer se fokusira na ono što je učenicima zaista potrebno, umesto da se gubi vreme na gradivo koje već savladavaju ili koje nije relevantno za njih. Personalizovani pristup učenju je ključni faktor za postizanje boljih rezultata, jer omogućava učenicima da rade na svojim slabostima i da razvijaju svoje snage, što dovodi do dubljeg razumevanja gradiva i veće sigurnosti u sopstvene sposobnosti.

Dete koje ide na privatne časove

Privatničasovi se prilagođavaju potrebama deteta, i zasnovani su na tome da se preko njih nadoknadi znanje, izgubljeno gradivo ili da se znanje podigne na viši nivo.

Rad na specifičnim problemima

Svaki učenik se susreće sa određenim problemima ili teškoćama prilikom učenja određenih predmeta ili tema. Privatni časovi pružaju mogućnost fokusiranja na specifične probleme i rad na njihovom prevazilaženju. Nastavnici mogu posvetiti dodatno vreme i pažnju rešavanju konkretnih problema, što može značajno poboljšati razumevanje gradiva. Takođe, kroz privatne časove, učenici imaju priliku da rade na svojim slabostima i da razvijaju svoje snage. Nastavnici mogu pružiti dodatne vežbe, materijale ili resurse koji će pomoći učenicima da prevaziđu izazove i da postignu željene rezultate. Ovo je posebno korisno za učenike koji se suočavaju sa teškoćama u određenim predmetima ili temama i koji žele dodatnu podršku u prevazilaženju svojih problema. Ali i za one koji počinju sa prirpemom za prijemni ispit za srednju školu.

Motivacija i samopouzdanje

Motivacija je ključni faktor uspeha u učenju. Kroz privatne časove, učenici dobijaju podršku i ohrabrenje koje im je potrebno da prevaziđu izazove i da nastave da se trude. Nastavnici mogu pružiti pozitivno okruženje koje podstiče učenike da budu motivisani i samouvereni u svoje sposobnosti. Ovo je posebno važno za učenike koji se suočavaju sa teškoćama ili koji se možda osećaju nesigurno u svoje sposobnosti. Kroz redovnu podršku i ohrabrenje, učenici se osećaju motivisano da nastave da se trude i da veruju u svoje mogućnosti. Takođe, kroz privatne časove, učenici imaju priliku da rade na svojim ciljevima i da postavljaju realistične ciljeve za sebe, što dodatno podstiče njihovu motivaciju i samopouzdanje.

Rezultati i uspeh

Kroz redovan rad i posvećenost, privatni časovi mogu dovesti do impresivnih rezultata i akademskog uspeha. Mnogi učenici koji su koristili privatne časove svedoče o značajnom poboljšanju ocena i razumevanju gradiva. Ovo potvrđuje važnost personalizovanog pristupa učenju i podrške koju pružaju privatni časovi. Takođe, redovnost i posvećenost učenika i nastavnika su ključni faktori za postizanje željenih rezultata. Kroz redovnu komunikaciju i saradnju, učenici i nastavnici mogu zajedno da rade na postizanju ciljeva i da ostvare željene rezultate. Ovo je posebno važno za učenike koji imaju određene ciljeve ili koji se pripremaju za određene testove ili ispite. Kroz redovan rad i posvećenost, učenici imaju priliku da postignu željene rezultate i da ostvare svoje akademske ciljeve.

Školski čas

Školski časovi takođe daju dobre rezultate, ali nikada nastavnik ne može biti jednako posvećen svim učenicima.

Razmislite o privatnim časovima!

Privatni časovi mogu pomoći u savladavanju srednjoškolskog gradiva, pružajući personalizovan pristup učenju, individualnu pažnju, rad na specifičnim problemima, motivaciju i podršku za postizanje uspeha. Njihova sposobnost da prilagode nastavu potrebama učenika rezultira impresivnim rezultatima i povećava samopouzdanje. Stoga, ukoliko se suočavate sa izazovima u učenju, razmislite o korišćenju privatnih časova kao sredstva za postizanje akademskog uspeha i ostvarivanje svojih ciljeva.

adminKako privatni časovi mogu pomoći u savladavanju srednjoškolskog gradiva
read more

Uticaj igre na razvoj deteta

Kada govorimo šta je uticaj igre na razvoj deteta, naišli bi na različite informacije. Ono što jeste zajedničko jeste da je igra od suštinskog značaja u savremenom vremenu. Igra nije samo zabava; ona predstavlja ključni faktor u formiranju različitih aspekata detetovog života. Ovaj članak istražuje kako igra može biti katalizator za mentalni, emocionalni i socijalni razvoj kod dece. Uzimajući u obzir koliko je ova tema bitna za roditelje, Omladina nudi ne samo informacije o uticaju igre na razvoj, već i raznovrsne resurse za unapređenje obrazovanja dece. Posetom našeg sajta, roditelji mogu pronaći korisne savete, alate i informacije o tome kako podržati sve aspekte detetovog razvoja.

adminUticaj igre na razvoj deteta
read more

Prednosti i mane privatnih osnovnih škola u Srbiji

Danas privatne osnovne škole postaju sve važniji deo obrazovnog pejzaža, izazivajući duboke diskusije i postavljajući pitanja o njihovoj ulozi i uticaju. Omladina ima cilj da istraži prednosti i mane privatnih osnovnih škola u Srbiji. Ali i da istakne njihove prednosti i mane, i pruži celovit uvid u njihovu aktuelnost. Privatne osnovne škole, koje se ne finansiraju iz javnih sredstava, već se oslanjaju na školarine koje plaćaju roditelji ili staratelji učenika, često se hvale manjim razredima i većom pažnjom nastavnika prema svakom učeniku, što dovodi do personalizovanog pristupa i boljih obrazovnih rezultata. Takođe, ove škole primenjuju inovativne metode učenja i nude veći izbor programa, pružajući učenicima širok spektar obrazovnih iskustava. Međutim, visoki troškovi školovanja, pitanje elitizma i segregacije, kao i nedostatak javne odgovornosti, predstavljaju izazove koji zahtevaju pažljivo razmatranje.

adminPrednosti i mane privatnih osnovnih škola u Srbiji
read more

Šta sve obuhvata priprema za malu maturu

Mala matura predstavlja prelazak iz osnovnog u srednje obrazovanje i ključnu tačku u obrazovnom putovanju svakog učenika. Osim što ocenjuje znanje stečeno tokom osnovne škole, mala matura označava novi početak u školovanju i postavlja temelje za buduće obrazovanje i karijeru. Važnost pripreme za ovaj ispit ne može se dovoljno naglasiti. To je vreme kada učenici moraju pokazati svoje razumevanje ključnih predmeta kao što su matematika, srpski jezik, hemija, biologija i mnogi drugi. Dobar rezultat na maloj maturi ne samo da je uslov za upis u srednju školu već takođe otvara vrata za izbor škole koja najbolje odgovara njihovim interesima i sposobnostima. Omladina je za vas istražila sve aspekte priprema za malu maturu, i ujedno će vam pružiti korisne savete i strategije kako biste se što bolje pripremili za ovaj izazovni ispit i započeli svoje srednjoškolsko obrazovanje sa samopouzdanjem i uspehom.

adminŠta sve obuhvata priprema za malu maturu
read more

Finski model obrazovanja – činjenice koje niste znali

Finska, zemlja hiljadu jezera i magičnih zimskih pejzaža, često se naziva „zemljom čuda“ zbog svog jedinstvenog i uspešnog obrazovnog sistema. Dok mnoge zemlje širom sveta pokušavaju da unaprede svoje obrazovne sisteme, Finska se izdvaja kao prava inspiracija. U ovom blog postu sajta Omladina istražićemo dublje i otkriti činjenice koje možda niste znali kada je u pitanju Finski model obrazovanja. Kroz putovanje kroz istoriju, jedinstveni pristup nastavi, profesionalizaciju nastavnika, inkluzivnost i jednakost, ulogu fizičkog obrazovanja i umetnosti, kao i izazove i rezultate, otkrićemo šta čini Finsku tako posebnom u svetu obrazovanja.
adminFinski model obrazovanja – činjenice koje niste znali
read more

Najpopularniije vannastavne aktivnosti kod osnovaca u Srbiji

Vanškolske aktivnosti igraju ključnu ulogu u razvoju omladine, naročito kod osnovaca. One ne samo da doprinose sticanju novih veština i znanja, već i oblikuju karakter i socijalne sposobnosti deteta. U nastavku ćemo pogledati najpopularnije vannastavne aktivnosti kod osnovaca u Srbiji, prednostima koje one nude, kao i savetima za roditelje kako da podrže svoje dete u ovom važnom segmentu njihovog odrastanja.

adminNajpopularniije vannastavne aktivnosti kod osnovaca u Srbiji
read more

Kada početi sa pripremom za prijemni ispit za srednju školu

Prijemni ispit za srednju školu je ključna prekretnica u životima mnogih mladih. Tačno je da omladina često stoji pred mnogim izazovima, ali prijemni ispit je jedan od onih koji direktno oblikuje budućnost. Stoga je jedno od najčešće postavljanih pitanja kada početi sa pripremom za prijemni ispit za srednju školu. Ovaj blog ima za cilj da vam pruži sveobuhvatan vodič o tome kako i kada da započnete sa pripremama.

adminKada početi sa pripremom za prijemni ispit za srednju školu
read more

Vodič za roditelje – kako izaći na kraj s tinejdžerom

Mnogi roditelji bi voleli da znaju kako izaći na kraj s tinejdžerom. Ne samo da njihovo raspoloženje može uticati na sve ostale u kući, već je neophodno i da vaspitate svoje dete na pravi način. Zbog toga je važno da posmatrate pre svega njegovo ponašanje i ono što ga čini takvim. Vodite računa da sve radite tako da ne povredite njegova osećanja i integritet. Za više saveta o mladima posetite sajt omladina.

Tinejdžeri

Mnogi roditelji se pitaju kako izaći na kraj s tinejdžerom

kako izaći na kraj s tinejdžerom i njegovim lošim navikama

Mnogo toga što se dešava u životu tinejdžera proizilazi iz njegovih loših navika. A onda se one vraćaju kao jedino ponašanje koje se prihvata. Zbog toga krenite od toga i promenite najpre način života i kod sebe i deteta.

  • Poznato je da tinejdžeri imaju izlive besa i snažne promene raspoloženja zbog čega je teško kontrolisati njegovo ponašanje;
  • Tinejdžeri vole da se druže sa svojim vršnjacima zbog čega Vam može biti još i teže da ga kontrolišete – možda je potrebno da donesete odluku šta je bolje za njega – specijalizovana srednja škola ili gimnazija;
  • U moderno doba teško je naučiti kako izaći na kraj sa tinejdžerom – zbog mobilnih telefona i društvenih mreža;
  • Jasno je da tinejdžeri osećaju veliku nesigurnost zbog čega se tako i ponašaju – pomozite im na pravi način;
  • Nekada možete naići i na prava preispitivanja – šta će mi škola, zbog čega vežbam ali sve to morate im dopustiti i objasniti.

Hranite se i živite zdravo

Tinejdžerima je lako da skliznu u nezdravo ponašanje. Nemaju vremena da jedu kako treba, kupuju sendviče na kioscima i imaju malo kontrole kada su u pitanju slatkiši. Na sve to dodajte i mrzovolju i potpuno odbijanje da vežbaju ili se bave sportom i dobijate malog buntovnika. Ipak, cilj Vas kao roditelja je da dete vratite na pravi put, pa najpre pokrenite obavezu vođenja zdravog života. Krenite od uobičajenih stvari, hranite se zdravo, krećite se više i uvedite neku porodičnu aktivnost. Sedenje u kući jedan je od problema onlajn nastave.

Spavajte dovoljno

Jedan od problema koje sa sobom nosi škola je nespavanje. Naučite koje sve izazove donosi polazak u školu i kako ga preživeti. Mada smo i mi, zbog obaveza koje imamo, često neispavani, u ovom slučaju se moramo pozabaviti i svojim naslednikom. Tinejdžeri su u stanju da četuju celu noć, slušaju muziku ili gledaju društvene mreže. Zbog svega toga se ujutru teško bude a i nedostatak sna utiče na raspoloženje i zdravlje. Jedini spas možete biti Vi. Aktivirajte svoj tinejdžera na pravi način i promenite vreme spavanja u kući. Vodite računa da ni on kao ni Vi ne želi da menja navike odmah, pa budite strpljivi.

Vežbajte zajedno

Kao i kod zdravog načina života, tako je i sa vežbanjem. Niko ne voli da vežba a posebno je teško aktivirati tinejdžere. Oni vole da sede pred računarom, igraju igrice ili se dopisuju preko društvenih mreža. Zbog toga promenite način života svih u kući. Aktivirajte sve za vežbanje, uvedite neku zajedničku aktivnost, kao što je pešačenje ili planinarenje. Uplatite porodične termine na bazenu ili jednostavno idite zajedno na sport.

Razgovarajte o svemu

U situacijama kada tinejdžer odbija da razume Vaše kazne ili postupke možete naići na ozbiljne probleme. Teško je razumeti da Vaše dete više nije dete i da traži objašnjenje za sve što radite. Zbog toga je važno da razume i Vaše kazne ali i odluke koje donosite u kući. Pre svega objašnjavajte baš sve što Vam se čini nejasnim. Onda pređite i na ostale stvari poput kazni i sličnih odluka.

Posmatrajte ponašanje

Sigurno je da nas kod dece najviše brine njihovo ponašanje. I njega možete kontrolisati i promeniti ali najpre morate krenuti od sebe i svojih grešaka.

Slušajte šta govore

Ako već tražite da Vas tinejdžer razume, onda i Vi budite onaj koji razume njih. Nemojte tek tako odbaciti ono što govore, a naročito nemojte odbaciti njihovo pravo da budu odrasli. Možda će Vam delovati kako su buntovnici bez razloga, ali čak i tada se potrudite da razumete njihove potrebe. Videćete i sami da u mnogo čemu zapravo uopšte ne greše.

Drugarice

Tinejdžeri vole da budu u društvu vršnjaka

Odredite granice

Ovaj deo veoma je važan ako želite da postavite svog tinejdžera na pravo mesto. Sa jedne strane, oni imaju pravo da se ponašaju kao se ponašaju ali i da kažu šta im smeta. Ipak, važno je da znaju da im nije dozvoljeno baš sve. Nemojte biti previše strogi, ali ni previše popustljivi. Kao roditelj, morate odrediti granice do kojih nešto dozvoljavate.

Dajte im samoću

Ova promena možda je najteža u porodicama tinejdžera. Vaše dete je do juče volelo da se druži u porodici i tražilo je da budete zajedno tu. Odjednom to više ne želi već traži da bude samo u sobi sa svojim aktivnostima. U ovom trenutku važno je da im date to vreme i omogućite da se bave svojim vremenom kako žele. Dajte im prostora da se osame, neka sami srede svoju sobu i provode vreme tamo kako žele.

Ne dozvoljavajte loše ponašanje

Možda nam je više dosadilo da stalno opominjemo dete da ne psuje ili podiže glas, ali upravo to mora biti naša stalna obaveza. Možemo dozvoliti tinejdžeru da se svađa ili pobuni ako mu se nešto ne dopada, ali to ne sme biti njegova jedina aktivnost. Šta više, morate postaviti granice do kojih sme tako da se ponaša, jer ga tako spremate za spoljni svet. Vi ste i dalje njegov roditelj i vaspitavate ga kako treba.

Smanjite stres i nervozu

Jedan od razloga zbog kojih je teško ispratiti svog tinejdžera je prevelika nervoza. Njima je teško da kontrolišu osećanja, ali Vama ne bi trebalo da bude teško da se smirite. Nije loše da i Vi naučite tehnike za opuštanje i relaksaciju.

Ne oklevajte da potražite pomoć

Ako primetite da Vaše mere i ponašanje ne daju rezultate, nema ničeg strašnog u tome da potražite pomoć. Postoje razna savetovališta za mlade u kojima mogu i roditelji upitati za savet. Isto tako, moguće je angažovati i psihologa ako primetite da ima problema oko vaspitanja odnosno da su problemi veći nego što ste mislili. Sve ovo potrebno je kako biste lakše prebrodili teške trenutke Vašeg deteta.

Deca uče

Dozvolite tinejdžeru da bude samostalan i odgovoran

Izbegavajte svađe

Priznajte da je teško izbeći svađu i viku kada tinejdžer započne svoju malu predstavu. Ipak, kao roditelj morate izdržati i u ovoj situaciji. Trudite se da u svakoj situaciji zadržite dostojanstvo i lepo ponašanje. Smirite se kada god je moguće, zaustavite svađu, dišite duboko. Šta god je potrebno da iz ovoga izađete smireni. Isto tako, držite se onoga što je predmet svađe i ne proširujte je na druge stvari. Naučite kako izaći na kraj sa tinejdžerom kako biste pomogli i sebi i njemu.

adminVodič za roditelje – kako izaći na kraj s tinejdžerom
read more

Koji su sve problemi onlajn predavanja

Iako je predavanje preko interneta naša stvarnost već skoro dve godine, postoje mnogi problemi onlajn predavanja. Pre svega, nije dovoljno samo premestiti predavanje na Zoom učionicu ili uživo javljanje. Mnogi od nas nemaju sposobnost a ni opremu da prate predavanje tako da razumeju i usvoje sve što se nudi. Takođe, pitanje je koliko predavači imaju sposobnosti da podjednako kvalitetno održe nastavu na platformama. Za sva ova pitanja pogledajte sajt omladina.

Student uči od kuće

Neki problemi onlajn predavanja su i teško razumevanje gradiva

Neki problemi onlajn predavanja vezani su za tehniku

Iako imamo sve što je potrebno za učenje na daljinu, mnogi od nas nemaju baš sve što je potrebno za dobar kvalitet nastave. Potrebno je obezbediti dobre resurse i fakultetima i školama. Zbog svega toga onlajn nastava trpi posledice.

  • Zbog korone mnogi fakulteti napravili su onlajn predavanja, ali svi znamo da ona nisu novijeg datuma i da je i ranije postojao ovakav vid nastave;
  • Koliko god smatrali lošim, onlajn nastava je naša budućnost pa je neophodno da se što pre isprave greške i spreče problemi onlajn predavanja;
  • Pošto ne znamo šta nas čeka od septembra onlajn ili redovna nastava, pitanje je kakve resurse fakulteti imaju i koliko mogu da isprate ovaj vid nastave – u tom smislu treba ulagati u opremu;
  • Predavači na fakultetima obično su naučeni na rad uživo, pa je potrebno vreme da nauče kako se najbolje i najefikasnije radi i onlajn;
  • Za mnoge je onlajn predavanje bolje zbog komfora koji imaju – ali ipak je pravo studiranje kada odete na predavanje na fakultetu.

Tehnologija

Ako Vam je najveći problem polazak u školu i kako ga preživeti, imamo vest za Vas. Moraćete da kupite i računar. Iako mnogi smatraju da je u današnje vreme lako držati onlajn nastavu, u praksi se javljaju mnogobrojni problemi. Pre svega, to što imate računar i internet često nije dovoljno da imate i dobru nastavu. Teško je pratiti nastavu ako nemate stabilan internet, ali ni kameru ili dobar mikrofon. Obično se o takvim detaljima ne vodi mnogo računa, pa se studenti olako upuštaju u onlajn nastavu nepripremljeni.

Stabilan internet

Ne postoji nijedno parče Srbije da nije pokriveno internetom, pa opet ne možemo biti sigurni da ćemo u svakom trenutku imati konekciju. Kada je u pitanju onlajn nastava, moramo biti potpuno sigurni da ćemo u svakom trenutku imati stabilnu konekciju. Ako se odlučujete za ovaj vid nastave, najpre pronađite dobrog provajdera i za svaki slučaj imajte alternativu na mobilnom telefonu. Na internetu možete čitati i najpopularnije knjige 2021. 

Dom pruža drugačiji utisak

Koliko god smatrali da možemo da se edukujemo preko interneta, nije uvek lako imati ovakav vid nastave. Teško je u sopstvenom domu se ponašati kao student. Pre svega po ceo dan možemo biti u pidžami ili trenerci, možemo ustati od računara i jesti, a možemo se i isključiti kada nam je dosadno. Sve ovo može značajno smanjiti naše šanse da budemo dobri studenti, pa nije loše da imamo alternativu u vidu povremenih odlazaka i na fakultet.

Predavanje je drugačije

Bez obzira koliko se predavači i studenti trudili da stvore utisak uspešnog predavanja, ono nikada nije isto kao uživo. Osim toga, samo predavanje zavisi i od toga koliko je nastavniku lako da održi predavanje učenicima koje ne vidi uživo.

Učionica sa studentima

Ništa ne može zameniti druženje sa kolegama

Druženje

Svako ko je studirao zna da je jedna od najlepših stvari na fakultetu studiranje i studentski život. Iako pamtimo i predavanja, mnogo više stvari nam iz studentskog života ostaje izvan učionica. Sve to gubimo kada smo na onlajn nastavi, zbog čega je ona jedna od velikih problema. Jedino što možete je da organizujete povremena druženja i tako se upoznate sa kolegama.

Predavači

Pitanje je koliko možete proveriti kvalitet rada predavača ako niste u učionici i uživo možete da pitate sve što Vas zanima. Isto tako, postoje mnogi profesori koji se lako snalaze u učionici ali im teže ide rad preko interneta. Zbog toga nastava trpi i mnogi dobri predavači jednostavno gube kontinuitet u kvalitetu. Fakulteti to rešavaju tako što organizuju povremeno i uživo predavanja ili konsultacije.

Nekim studentima je neprijatno

Koliko god bili vezani za tehnologiju i uvereni da umemo da baratamo njome, nije svakome lako da prati onlajn predavanje. Pogotovo je teško onima koji ne vole kontakt kamerom, jer se osećaju neprijatno da razgovaraju na ovaj način. Zbog toga mnogi izbegavaju nastavu preko Zoom-a čime gube značajan deo predavanja. Isti problem mogu imati i profesori, pa je nastava štura i bez mnogo objašnjavanja.

Nastavniku je teško da prati učenike

U nastavi u učionici predavači uvek prate reakciju svojih studenata i u skladu sa njom se prilagođavaju. Kada vide da se gubi interesovanje i nema odgovora, menjaju svoje predavanje. Isto tako, mogu aktivirati učenike prema njihovom ponašanju na času, ili napraviti parove. Mnogim nastavnicima je teško da ovo urade kada su u nastavi onlajn. Teško je pratiti rad učenika, a uz to učenik može isključiti kameru i onda nema nikakve reakcije.

Osećaj studiranja

Pored druženja i studentskih žurki, onlajn nastava ubija ono najlepše kod studiranja a to je osećaj studiranja. Možete zamisliti koliko je novopečenom studentu teško da se prilagodi kada nema osećaj ni ko su mu kolege, niti kakve obaveze ima. Isto tako, nema druženja na pauzama između predavanja,, pa ni onog kontakta koji omogućava druženje za ceo život. Upravo to je razlog što mnogi studenti traže da se vrate uobičajeni načini studiranja.

Međuljudski odnosi su veoma važni

Kada imate dobar kontakt sa studentima, onda je i učenje lakše. Ipak, nije dovoljno samo to, već je samo studiranje vezano i za naš doživljaj. Jedna od lepota studiranja i škole je druženje sa ostalima, što kod onlajn nastave izostaje.

Lični kontakt

Sigurno je da je svakome od nas lakše kada sa osobom razgovara uživo. Zbog onlajn nastave izgubili smo kontakt sa svima, pa i kolegama i prijateljima. Mnogima je upravo taj nedostatak kontakta sa ljudima veliki teret kada se radi onlajn. Korisno bi bilo da se povremeno organizuju druženja studenata, ali i uživo predavanja gde svako sa svakim može da komunicira i razmenjuje znanja i iskustva.

Student sa laptopom

Ima mnogo razloga zašto je dobro onlajn učenje, ali ima i nedostataka

Pomoć kolege

Neki od nas su studirali upravo tako što su dobili pomoć kolege kada je bilo potrebno. Sve one skripte koje smo fotokopirali i beleške koje smo pozajmljivali jedni drugima pomogle su nam da lakše savladamo gradivo. Problemi onlajn predavanja upravo obuhvataju i ovaj deo, kada običan student ne može da se osloni na druge. U velikom broju slučajeva, moguće je da te studente i ne poznaje, odnosno, da ne zna sa kim deli učionicu. Nadajmo se da će se ubrzo svi vratiti svojim obavezama uživo.

adminKoji su sve problemi onlajn predavanja
read more