Ukoliko ste se opredelili da se posvetite jezičkim studijama, evo kurseva koji vam nudi Filološki fakultet u Beogradu:

SPISAK PREDMETA I, II I III GODINE STUDIJA

•    01 – Srpski jezik i književnost
•    04 – Bugarski jezik i književnost
•    05 – Srpska književnost i jezik
•    06 – Srpska književnost i jezik sa opštom književnošću
•    08 – Opšta književnost i teorija književnosti
•    09 – Ruski jezik i književnost
•    10 – Poljski jezik i književnost
•    11 – Češki jezik i književnost
•    12 – Slovački jezik i književnost
•    13 – Italijanski jezik i književnost
•    14 – Francuski jezik i književnost
•    15 – Španski jezik i književnost
•    16 – Rumunski jezik i književnost
•    17 – Nemački jezik i književnost
•    18 – Skandinavski jezici i književnost
•    19 – Engleski jezik i književnost
•    20 – Arapski jezik i književnost
•    21 – Turski jezik i književnost
•    23 – Japanski jezik i književnost
•    24 – Kineski jezik i književnost
•    25 – Albanski jezik i književnost
•    26 – Opšta lingvistika
•    27 – Bibliotekarstvo i informatika
•    28 – Grčki jezik i književnost
•    29 – Mađarski jezik i književnost
•    36 – Srpski jezik i primenjena lingvistika
•    37 – Holandski jezik i književnost
•    38 – Ukrajinski jezik i književnost

————————————————————————————————

Kontakt

Studentski Trg 3, Beograd, Srbija

Centrala Filološkog fakulteta: 011/ 2638-622
Dekanat: 011/ 2638-666
Sekretar Fakulteta: 011/ 2638-646
Arhiva fakulteta: 011/ 2636-897
Skriptarnica: 011/ 2638-622 lokal 182
Faks: 011/ 2630-039
E-mail: info@fil.bg.ac.rs
Web strana: www.fil.bg.ac.rs

Zgrada Filološkog fakulteta

Filološki fakultet u Beogradu

adminUniverzitet u Beogradu – Filološki fakultet