Šumarski fakultet i njegovi odseci:

ODSEK ZA ŠUMARSTVO:

 • Katedra semenarstva,rasadničarstva i pošumljavanja
 • Katedra ekologije šuma
 • Katedra gajenja šuma
 • Katedra zaštite šuma
 • Katedra  iskorišćavanja šuma
 • Katedra planiranja gazdovanja šumama
 • Katedra ekonomike i organizacije šumarstva

ODSEK ZA PRERADU DRVETA:

 • Katedra primarne prerade drveta
 • Katedra hemijsko-mehaničke prerade drveta
 • Katedra mašine i uređaji u preradi drveta
 • Katedra finalne prerade drveta
 • Katedra organizacije i ekonomike drvne industrije
 • Katedra zaštite drveta

ODSEK ZA PEJZAŽNU ARHITEKTURU I HORTIKULTURU:

 • Katedra za pejzažnu hortikulturu
 • Katedra za pejzažni inženjering
 • Katedra za planiranje i projektovanje u pejzažnoj arhitekturi

ODSEK ZA EKOLOŠKI INŽENJERING U ZAŠTITI ZEMLJIŠNJIH I VODNIH RESURSA:

 • Katedra za melioracije
 • Katedra za bujice i eroziju
 • Katedra za protiverozionu geotehniku

 

 • Katedra opštih predmeta

Kontakt
_____________________________________________________________

 

Adresa:                            Kneza Višeslava 1, 11 000 Beograd

Telefon:                           011/3053990

Web adresa:                    www.sfb.bg.ac.rs

E-mail:                             office@sfb.bg.ac.rs

Zgrada Šumarskog fakulteta

Šumarski fakultet u Beogradu

 

adminUniverzitet u Beogradu –Šumarski fakultet