Fakultet bezbednosti ima pet katedri kao stručno-naučne okosnice rada:

 • Katedra studija bezbednosti
 • Katedra studija odbrane
 • Katedra studija civilne zaštite i zaštite životne sredine
 • Katedra studija menadžmenta ljudskih i socijalnih resursa
 • Katedra društveno-humanističkih nauka

  Kontakt
  ________________________________________________________

   

  Adresa:                          Gospodara Vučića 50 , 11 000 Beograd

  Telefon:                          011/6451858

  Web adresa:                  www.fb.bg.ac.rs

  E-mail:                            dekanat@fb.bg.ac.rs

  Logo Fakulteta bezbednosti

  Fakultet bezbednosti u Beogradu

   

 

adminUniverzitet u Beogradu –Fakultet bezbednosti