Medicinski fakultet ima katedre za uže naučne oblasti:

 • Anatomija
 • Dermatovenerologija
 • Epidemiologija
 • Farmakologija sa toksikologijom
 • Fizikalna medicina i rehabilitacija
 • Ginekologija sa akušerstvom
 • Higijena i medicinska ekologija
 • Hirurgija sa anesteziologijom
 • Histologija i embriologija
 • Humana genetika
 • Humanističke nauke
 • Infektivne bolesti
 • Biohemija
 • Medicinska fiziologija
 • Interna medicina
 • Medicina rada
 • Mikrobiologija i imunologija
 • Neurologija
 • ORL sa maksifacijalnom hirurgijom
 • Patologija
 • Patološka fiziologija
 • Pedijatrija
 • Psihijatrija
 • Radiologija sa nuklearnom medicinom
 • Socijalna medicina
 • Statistika i informatika
 • Sudska medicina
 • Oftalmologija
 • Biofizika
 • Hemija


Kontakt
_____________________________________________________________

 

Adresa:                           Dr Subotića 8, 11 000 Beograd

Telefon:                           011/3636300

Web adresa:                   www.mfub.bg.ac.rs

E-mail:                            mf.bg@med.bg.ac.rs

Zgrada Medicinskog fakulteta

Medicinski fakultet u Beogradu

 

 

adminUniverzitet u Beogradu –Medicinski fakultet