Saobraćajni fakultet ima sledeći program:

Zajednička nastava:

 • Združena katedra za organizaciju,menadžment i ekonomiju saobraćaja i transporta, društvene nauke i strane jezike

Železnicki saobraćaj i transport:

 • Združena katedra za upravljanje na železnici, vuču i vozna sredstva
 • Združena katedra za eksploataciju železnica, železničke pruge, stanice i čvorove

Drumski saobraćaj i transport:

 • Katedra za saobraćajno inženjerstvo
 • Združena katedra za bezbednost saobraćaja i drumska vozila
 • Katedra za terminale u drumskom saobraćaju i transportu
 • Katedra za tehničku eksploataciju drumskih transportnih sredstava
 • Združena katedra za drumski i gradski transport

Vodni saobraćaj i transport:

 • Združena katedra za brodove i brodsku energetiku, organizaciju rada brodova i pristaništa i plovne puteve

Vazdušni saobraćaj i transport:

 • Katedra za aerodrome i bezbednost vazdušne plovidbe
 • Katedra za vazduhoplovna prevozna sredstva
 • Katedra za eksploataciju vazduhoplova i planiranje i organizaciju vazdušnog prevoženja

Logistika:

 • Katedra za tehnologiju rukovanja teretom
 • Katedra za integralni trasnport
 • Katedra za industrijski transport i skladišta

Poštanski saobraćaj i mreže:

 • Katedra za poštanski saobraćaj i mreže
 • Katedra za tehničku kibernetiku

Telekomukikacioni saobraćaj i mreže:

 • Katedra za telekomunikacioni saobraćaj i mreže

Kontakt
_____________________________________________________________

 

Adresa:                           Vojvode Stepe 305 , 11 000 Beograd

Telefon:                           011/3096207

Web adresa:                   www.sf.bg.ac.rs

E-mail:                            dean@sf.bg.ac.yu

Zgrada Saobraćajnog fakulteta

Saobraćajni fakultet u Beogradu

 

adminUniverzitet u Beogradu –Saobraćajni fakultet