Matematički fakultet ima sledeće katedre:

 • Katedra za algebru i matematičku logiku
 • Katedra za astronomiju
 • Katedra za verovatnoću i statistiku
 • Katedra za geometriju
 • Katedra za diferencijalne jednačine
 • Katedra za računarstvo i informatiku
 • Katedra za kompleksnu analizu
 • Katedra za mehaniku
 • Katedra za numeričku matematiku i optimizaciju
 • Katedra za matematičku analizu
 • Katedra za realnu i funkcionalnu analizu
 • Katedra za metodiku nastave
 • Katedra za topologiju

 

Kontakt
_____________________________________________________________

 

Adresa:                            Studentski Trg 16 , 11 000 Beograd

Telefon:                           011/2027801

Web adresa:                   www.matf.bg.ac.rs

E-mail:                             matf@matf.bg.ac.rs

Zgrada Matematičkog fakulteta

Matematički fakultet u Beogradu

 

 

adminUniverzitet u Beogradu –Matematički fakultet