Fakultet veterinarske medicine ima sledeće katedre:

 • Anatomija
 • Biologija
 • Bolesti kopitara, mesojeda, živine i divljači
 • Bolesti papkara
 • Ekonomika i statistika
 • Farmakologija i toksikologija
 • Fiziologija i biohemija
 • Higijena i tehnologija namirnica animalnog porekla
 • Hirurgija, ortopedija i oftalmologija
 • Histologija i embriologija
 • Ishrana i botanika
 • Mikrobiologija
 • Opšteobrazovni predmeti
 • Parazitologija
 • Parazitske bolesti
 • Patološka morfologija
 • Patološka fiziologija
 • Porodiljstvo, sterilitet i veštačko osemenjavanje
 • Radiologija i radijaciona higijena
 • Stočarstvo
 • Sudska veterinarska medicina i zakonski propisi
 • Zarazne bolesti životinja i bolesti pčela
 • Zoohigijena
 • Ambulatorna klinika

Kontakt
_____________________________________________________________

 

Adresa:                           Bulevar JNA 18, 11 000 Beograd

Telefon:                           011/2684351

Web adresa:                   www.vet.bg.ac.rs

E-mail:                             stojicv@vet.bg.ac.rs

zgrada Fakulteta veterinarske medicine

Fakultet veterinarske medicine u Beogradu

 

adminUniverzitet u Beogradu –Fakultet veterinarske medicine