Građevinski fakultet ima sledeće Katedre:

  • Katedra za puteve, aerodrome i železnice
  •  Katedra za geotehniku
  •  Katedra za matematiku, fiziku i nacrtnu geometriju
  •  Katedra za geodeziju i geoinformatiku
  •  Katedra za hidrotehniku i vodno-ekološko inženjerstvo
  •  Katedra za menadžment, tehnologiju i informatiku u građevinarstvu
  •  Katedra za materijale i konstrukcije
  •  Katedra za tehničku mehaniku i teoriju konstrukcija

Kontakt
_____________________________________________________________

 

Adresa:                          Bulevar Kralja Aleksandra 73 , 11 000 Beograd

Telefon:                         011/3370102

Web adresa:                  www.grf.bg.ac.rs

E-mail:                           dekan@grf.bg.ac.rs

zgrada Građevinskog fakulteta

Građevinski fakultet u Beogradu

 

adminUniverzitet u Beogradu – Građevinski fakultet