Tehnološko – metalurški fakultet ima sledeće katedre:

 • Katedra za analitičku hemiju i kontrolu kvaliteta
 • Katedra za biohemijsko inženjerstvo i biotehnologiju
 • Katedra za društvene nauke
 • Katedra za fizičku hemiju i elektrohemiju
 • Katedra za grafičko inženjerstvo
 • Katedra za hemijsko inženjerstvo
 • Katedra za inženjerstvo zaštite životne sredine
 • Katedra za konstrukcione i specijalne materijale
 • Katedra za matematičke nauke
 • Katedra za metalurško inženjerstvo
 • Katedra za neorgansku hemijsku tehnologiju
 • Katedra za opšte tehničke nauke
 • Katedra za opštu i neorgansku hemiju
 • Katedra za organsku hemijsku tehnologiju
 • Katedra za organsku hemiju
 • Katedra za tehničku fiziku
 • Katedra za tekstilno inženjerstvo

 

Kontakt
_____________________________________________________________

 

Adresa:                           Karnedžijeva 4, 11 000 Beograd

Telefon:                           011/3370460

Web adresa:                    www.tmf.bg.ac.rs

E-mail:                             tmf@elab.tmf.bg.ac.rs

Zgrada Tehnološko - metalurškog fakulteta

Tehnološko – metalurški fakultet u Beogradu

 

adminUniverzitet u Beogradu –Tehnološko – metalurški fakultet