Organizacija rada Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja sprovodi se preko sledećih organizacionih jedinica:

 •  Katedre
 •  Centar za permanentno usavršavanje kadrova u oblasti fizičkog vaspitanja i sporta
 •  Centar za međunarodnu saradnju
 •  Biblioteka
 •  Muzej sporta i olimpizma
 •  Centar za izdavačku delatnost
 •  Metodičko-istraživačka laboratorija
 •  Stručne službe:
 1.      – Služba opštih pravnih i kadrovskih poslova;
 2.      – Služba finansijsko-materijalnih poslova;
 3.      – Služba za studentska pitanja;
 4.      – Služba tehničkih i pomoćno tehničkih poslova.

 Kontakt
_____________________________________________________________

Adresa:                            Blagoja Parovića 156 , 11 000 Beograd

Telefon:                           011/3555000

Web adresa:                   www.dif.bg.ac.rs

E-mail:                             dekanat@fsfv.bg.ac.rs

Zgrada Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja

Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Beogradu


adminUniverzitet u Beogradu – Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja