Stomatološki fakultet ima katedre:

  • Katedra za opšte-medicinske predmete:

Sociologija

Medicinska etika

Strani jezik

Informatika

Izborni predmet

  • Katedra za dentalnu patologiju:

Bolesti zuba – predklinika

Bolesti zuba – klinika

Patofiziologija

Farmakologija

Radiologija

Stomatološki materijali

Izborni predmeti

  • Katedra za oralnu medicinu i parodontologiju:

Parodontologija

Oralna medicina

Dermatovenerologija

Interna medicina

Neuropsihijatrija

Infektivne bolesti

Oftalmologija

Mikrobiologija i imunologija

  • Katedra za hirurgiju:

Anatomija

Anesteziologija

Maksilofacijalna hirurgija

Sudska medicina

Patologija

Oralna patologija

Oralna hirurgija

ORL

Opšta hirurgija

Oralna implantologija

  • Katedra za oralnu rehabilitaciju:

Stomatološka protetika – predklinika

Stomatološka protetika – klinika

Osnovi gnatologije

Stomatološki materijali

Kontakt
_____________________________________________________________

 

Adresa:                            Dr Subotića 8 , 11 000 Beograd

Telefon:                           011/2685288

Web adresa:                   www.stomf.bg.ac.rs

E-mail:                            dekan@stomf.bg.ac.rs

Zgrada Stomatološkog fakulteta

Stomatološki fakultet u Beogradu

 

adminUniverzitet u Beogradu –Stomatološki fakultet