Rudarsko-geološki fakultet ima sledeće odseke:

Rudarski odsek:

 • Katedra za opšte mašinstvo i termodinamiku
 • Katedra za mehaniku stena
 • Katedra za rudarska merenja
 • Katedra za pripremu mineralnih sirovina
 • Katedra za površinsku ekspolataciju ležista mineralnih sirovina
 • Katedra za podzemnu eksploataciju ležišta mineralnih sirovina
 • Katedra za eksploataciju nafte i tehniku dubinskog mišljenja
 • Katedra za zaštitu na radu i zaštitu životne sredine
 • Katedra za mehanizaciju rudnika
 • Katedra za transport u rudarstvu
 • Katedra za rudarske radove i izradu podzemnih prostorija
 • Katedra za primenjeno računarstvo i sistemsko inženjerstvo

Geološki odsek:

 • Departman za minerologiju i kristalografiju
 • Departman za paleontologiju
 • Departman za petrologiju i geohemiju
 • Departman za geologiju
 • Departman za ekonomsku geologiju
 • Departman za hidrogeologiju
 • Departman za geotehniku
 • Departman za geofiziku

Kontakt
_____________________________________________________________

 

Adresa:                            Đušina 7 , 11 000 Beograd

Telefon:                           011/3219101

Web adresa:                   www.bg.ac.rs

E-mail:                             dekan@rgf.bg.ac.rs

Zgrada Rudarsko-geološkog fakulteta

Rudarsko-geološki fakultet u Beogradu

 

 

adminUniverzitet u Beogradu –Rudarsko-geološki fakultet