Pravni fakultet katedre:

Katedra za građansko pravo
Katedra za krivično pravo
Katedra za pravnu istoriju
Katedra za međunarodno pravo i međunarodne odnose
Katedra za javno pravo
Katedra za pravno-ekonomske nauke
Katedra za teoriju, sociologiju i filozofiju prava
Seminar za strane jezikeUnesite tekst za obradu

Kontakt
_____________________________________________________________

 

Adresa:                    Bulevar Revolucije 73/II, 11000 Beograd

Telefoni:                   3027-700, 3249-330

Web:                         www.ius.bg.ac.rs

e-mail:                      pravni@ius.bg.ac.rs

 

adminUniverzitet u Beogradu – Pravni fakultet