Nastava na Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju se realizuje u okviru šest studijskih programa:

  • – Logopedija
  • – Specijalna edukacija i rehabilitacija gluvih i nagluvih osoba
  • – Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa oštećenjem vida
  • – Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju
  • – Prevencija i tretman poremećaja ponašanja
  • – Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa motoričkim poremećajima

Kontakt
_____________________________________________________________

 

Adresa:                            Visokog Stevana 2 , 11 000 Beograd

Telefon:                           011/2183036

Web adresa:                   www.fasper.bg.ac.rs

E-mail:                             info@fasper.bg.ac.rs

Zgrada Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu

 

adminUniverzitet u Beogradu –Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju