Nastavni plan redovnih studija na Ekonomskom fakultetu obuhvata devet usmerenja i to:

 Ekonomska analiza i politika Marketing Računovodstvo, revizija i finansijski menadžment Trgovinski menandžment i marketing Finansije, bankarstvo i osiguranje Turizam i hotelijerstvo Statistika, informatika i kvantitativne finansije Menadžment Međunarodna ekonomija i spoljna trgovina

 

————————————————————————————————

Kontakt

Kamenička 6, 11000 Beograd

Telefonska centrala 011/ 3021 240

Dekanat – 011/ 3021 222 dekanat@ekof.bg.ac.rs

Centar za poslediplomske studije – 011/ 3021 187 pds@ekof.bg.ac.rs

Studentska služba – 011/ 3021 028 studije@ekof.bg.ac.rs

Prodekan za nastavu pronsts@ekof.bg.ac.rs

Web: www.ekof.bg.ac.rs

Zgrada Ekonomskog fakulteta

Ekonomski fakultet u Beogradu

 

adminUniverzitet u Beogradu – Ekonomski fakultet