Fakultet organizacionih nauka ima sledeće katedre:

 • Katedra za ekonomiju, poslovno planiranje i međunarodni menadžment
 • Katedra za elektronsko poslovanje i upravljanje sistemima
 • Katedra za industrijsko i menadžment inženjerstvo
 • Katedra za informacione sisteme
 • Katedra za informacione tehnologije
 • Katedra za marketing menadžment i odnose s javnošću
 • Katedra za matematiku
 • Katedra za menadžment i specijalizovane menadžment discipline
 • Katedraza menadžment ljudskih resursa
 • Katedra za menadžment tehnologije, inovacija i razvoja
 • Katedra za operaciona istraživanja i statistiku
 • Katedra za organizaciju poslovnih sistema
 • Katedra za računarski integrisanu proizvodnju i logistiku
 • Katedra za softversko inženjerstvo
 • Katedra za upravljanje kvalitetom
 • Katedra za upravljanje proizvodnjom i uslugama
 • Katedra za finansijski menadžment

Kontakt
_____________________________________________________________

 

Adresa:                           Jove Ilića 154, 11 000 Beograd

Telefon:                           011/3950823

Web adresa:                   www.fon.bg.ac.rs

E-mail:                             dekanat@fon.bg.ac.rs

zgrada Fakulteta organizacionih nauka

Fakultet organizacionih nauka u Beogradu

 

adminUniverzitet u Beogradu –Fakultet organizacionih nauka