Fizički fakultet ima sledeće institute:

Institut za fiziku:

 • Katedra za opšte kurseve fizike na prvoj godini (A)
 • Katedra za opšte kurseve fizike na drugoj godini (B)
 • Katedra za fiziku kondenzovanog stanja (C)
 • Katedra za primenjenu fiziku i metrologiju (E)
 • Katedra za nastavu fizike (F)
 • Katedra za kompjutersku fiziku (I)
 • Katedra za teorijsku mehaniku, statističku fiziku i elektrodinamiku (K)
 • Katedra za kvantnu i matematičku fiziku (M)
 • Katedra za fiziku jezgra i čestica (N)
 • Katedra za fiziku atoma, molekula, jonizovanih gasova, plazme i kvantnu optiku (P)

Institut za meteorologiju:

 • Katedra za dinamičku meteorologiju (D)
 • Katedra za opštu meteorologiju (O)

 

Kontakt
_____________________________________________________________

 

Adresa:                           Studentski Trg 12, 11 000 Beograd

Telefon:                           011/7158151

Web adresa:                   www.ff.bg.ac.rs

E-mail:                            dekanat@ff.bg.ac.rs

Zgrada Fizičkog fakulteta

Fizički fakultet u Beogradu

 

 

adminUniverzitet u Beogradu –Fizički fakultet