Nastava na Biološkom fakultetu odvija se u okviru sledećih studijskih programa:

Osnovne akademske studije – Biologija;

Diplomske akademske studije – Biologija, Molekularna biologija i fiziologija, Ekologija;

Specijalisticke akademske studije – Biologija mikroorganizama, Imunobiologija sa mikrobiologijom, Genetika;

Doktorske akademske studije – Biologija, Molekularna biologija, Ekologija

Katedre na Biološkom fakultetu:

 • Katedra za morfologiju biljaka
 • Katedra za fiziologiju biljaka
 • Katedra za ekologiju i geografiju biljaka
 • Katedra za mikrobiologiju
 • Katedra za algologiju, mikologiju i lihenologiju
 • Katedra za morfologiju, sistematiku i filogeniju životinja
 • Katedra za ekologiju i geografiju životinja
 • Katedra za genetiku i evoluciju
 • Katedra za dinamiku razvića životinja
 • Katedra za opštu fiziologiju i biofiziku
 • Katedra za uporednu fiziologiju i ekofiziologiju
 • Katedra za biohemiju i molekularnu biologiju

 Kontakt
_____________________________________________________________

Adresa:                            Studentski Trg 3, 11 000 Beograd

Telefon:                           011/2186635

Web adresa:                   www.bio.bg.ac.rs

E-mail:                             dekanat@bio.bg.ac.rs

Logo Biološkog fakulteta

Biološki fakultet u Beogradu

 

 

 

 

adminUniverzitet u Beogradu – Biološki fakultet