Farmaceutski fakultet ima sledeće katedre:
 • Katedra za analitičku hemiju
 • Katedra za analitiku lekova
 • Katedra za botaniku
 • Katedra za bromatologiju
 • Katedra za farmaceutsku hemiju
 • Katedra za farmaceutsku tehnologiju i kozmetologiju
 • Katedra za farmakognoziju
 • Katedra za farmakokinetiku i kliničku farmaciju
 • Katedra za farmakologiju
 • Katedra za fizičku hemiju i instrumentalne metode
 • Katedra za fiziku i matematiku
 • Katedra za fiziologiju
 • Katedra za medicinsku biohemiju
 • Katedra za mikrobiologiju i imunologiju
 • Katedra za opštu i neorgansku hemiju
 • Katedra za organsku hemiju
 • Katedra za socijalnu farmaciju i farmaceutsko zakonodavstvo
 • Katedra za toksikologiju akademik Danilo Soldatović

Kontakt
_____________________________________________________________

 

Adresa:                           Vojvode Stepe 450, 11 000 Beograd

Telefon:                           011/2473224

Web adresa:                   www.pharmacy.bg.ac.rs

E-mail:                             info@pharmacy.bg.ac.rs

Simulirajuća apoteka na Farmaceutskom fakultetu

Simulirajuća apoteka na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu

 

 

 

 

adminUniverzitet u Beogradu –Farmaceutski fakultet