Fakultet za fizičku hemiju ima sledeće katedre:

  • Katedra za opstu fizicku hemiju
  • Katedra za spektrohemiju i fizičku hemiju plazme
  • Katedra za elektrohemiju i hemijsku kinetiku
  • Katedra za radiohemiju i nuklearnu hemiju
  • Katedra za dinamiku i strukturu materije

Kontakt
_____________________________________________________________

 

Adresa:                           Studentski Trg 12-16 , 11 000 Beograd

Telefon:                           011/3284012

Web adresa:                   www.ffh.bg.ac.rs

E-mail:                             stanka@ffh.bg.ac.rs

Zgrada Fakulteta za fizičku hemiju

Fakultet za fizičku hemiju u Beogradu

 

adminUniverzitet u Beogradu –Fakultet za fizičku hemiju