Geografski fakultet ima sledeće katedre:

  • Katedra za fizičku geografiju,
  • Katedra za društvenu geografiju,
  • Katedra za regionalnu geografiju,
  • Katedra za kartografiju,
  • Katedra za didaktiku i metodiku nastave geografije,
  • Katedra za turizmologiju,
  • Katedra za prostorno plani­ranje,
  • Katedra za demografiju,
  • Katedra za životnu sredinu,
  • Katedra za GIS

Kontakt
_____________________________________________________________

 

Adresa:                           Studentski Trg 3, 11 000 Beograd

Telefon:                           011/2636269

Web adresa:                   www.gef.bg.ac.rs  

geografija planete na Geografskom fakultetu

Geografski fakultet u Beogradu

adminUniverzitet u Beogradu – Geografski fakultet