Nastavni plan redovnih studija na Ekonomskom fakultetu obuhvata devet usmerenja i to:

 Ekonomska analiza i politika
 Marketing 
 Računovodstvo, revizija i finansijski menadžment
 Trgovinski menandžment i marketing 
 Finansije, bankarstvo i osiguranje
 Turizam i hotelijerstvo 
 Statistika, informatika i kvantitativne finansije 
 Menadžment 
 Međunarodna ekonomija i spoljna trgovina

 

————————————————————————————————

Kontakt

Kamenička 6, 11000 Beograd

Telefonska centrala 011/ 3021 240

Dekanat – 011/ 3021 222 dekanat@ekof.bg.ac.rs

Centar za poslediplomske studije – 011/ 3021 187 pds@ekof.bg.ac.rs

Studentska služba – 011/ 3021 028 studije@ekof.bg.ac.rs

Prodekan za nastavu pronsts@ekof.bg.ac.rs

Web: www.ekof.bg.ac.rs

Zgrada Ekonomskog fakulteta

Ekonomski fakultet u Beogradu

 

adminUniverzitet u Beogradu – Ekonomski fakultet